просп. Валерія Лобановського, 119 Х, Київ, Україна

(050) 836 64 96; (067) 928 68 60 ip@damas.ua Русский English

Авторський договір

Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності за юридичною природою є одним з видів авторського договору. За таким договором творець зобов’язується створити об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог договору та в передбачений договором термін передати його замовникові. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності в більшості випадків полягає на створення конкретного твору. За таким договором автор зобов’язується створити твір, який має відповідати вимогам, які передбачені договором і передати його замовникові. В рахунок обумовленого договором винагороди замовник зобов’язаний виплатити автору аванс, розмір і терміни виплати якого визначаються угодою сторін. Сторона, яка не виконала або виконала неналежним чином свої зобов’язання, повинна відшкодувати потерпілій стороні завдані збитки, включаючи упущену вигоду. У разі неповного виконання автором вимог, що містяться в договорі, замовник твору має право вимагати відповідного доопрацювання твору.

Коли всі виключні майнові права інтелектуальної власності передані іншій фізичній або юридичній особі без будь-яких обмежень, має місце передачі (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності – це юридичний акт, за допомогою якого суб’єкт права інтелектуальної власності передає свої виключні майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності іншій особі. Ця дія підтверджується письмовим документом, який називається «актом передачі прав» або «передачею прав». Одержувач стає новим суб’єктом права інтелектуальної власності на цей об’єкт та набуває все виключні майнові права інтелектуальної власності на нього.

Наприклад, власник патенту має право передати виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід фізичній або юридичній особі. Найчастіше такий договір здійснюється за моделлю договору купівлі-ПРОДАЖУ, проте також може здійснюватися і в рамках договору міни. Якщо як зустрічне задоволення виступає певний результат, договір може включати в себе елементи договорів підряду або послуги. Дозволяється також безкоштовний договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності, що характерно для договору дарування. Таким чином, договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності не обмежений будь-якої договірної моделі і може бути здійснений в рамках багатьох цивільно-правових договорів. Зміст договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, в якій би формі він не здійснювався, полягає в тому, що до одержувача переходять в повному обсязі всі виключні майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності, що належать передавача. Це означає, що сторони не мають право своєю угодою розділити, наприклад, сфери використання винаходу, встановити будь-які тимчасові або територіальні обмеження виключних майнових прав, які переходять до нового суб’єкту майнових прав інтелектуальної власності на винахід. Відповідно саме одержувач прав вправі надавати ліцензії на використання винаходу іншим особам, а також виступати в захист своїх прав в суді та інших органах.

Слід зазначити, що в Законі України «Про авторське право і суміжні права», а також в інших нормативно-правових актах щодо авторського права і суміжних прав терміни «ліцензія» і «ліцензійний договір» не використовуються. Згідно ст. 32 цього закону автору та іншій особі, яка є власником авторського права на твір, належить виключне право надавати іншим особам дозвіл на використання твору на підставі авторського договору. Використання твору будь-якою особою в свою чергу допускається виключно на основі авторського договору. При цьому передача права на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі авторського договору про передачу виключного або невиключного права на таке використання. У ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права» йдеться про умови укладення договору про передачу права на використання творів, при цьому відповідні відомства і творчі спілки можуть розробляти типові авторські договори (зразки авторських договорів). У той же час ГК України передбачає укладення ліцензійних договорів і для об’єктів авторського права, вимагає внесення відповідних змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та пов’язаних з ним нормативно-правових актів.