просп. Валерія Лобановського, 119 Х, Київ, Україна

(050) 836 64 96; (067) 928 68 60 ip@damas.ua Русский English

Кіберсквотінг

Кіберсквотінг – хвороба в мережі Інтернет.

Сьогоденне життя в значній більшості проходить в інтернеті. Ми купуємо, продаємо, надаємо послуги – реєструємо торговельні марки, доменні імена. А через деякий час, коли бізнес йде вгору, виявляється, що є «винахідники», які пропонують купити тотожне або схоже до ступеню змішуваності,  доменне ім’я, але в іншій зоні – так діють кіберсквотери.

Для кіберсквотингу характерними ознаки є: умисна діяльність особи у мережі Інтернет, спрямована на неправомірну  (без будь-яких прав на доменне ім’я) недобросовісну реєстрацію доменного імені з метою отримання прибутку від подальшого перепродажу зареєстрованого доменного імені.

Кіберсквотінг – хвороба, з якою намагаються боротися в усьому світі, але, що маємо?

Реєстрація доменних імен регулюється правилами ICANN (Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів). Статутом корпорації зазначено, що вона  діє на користь Інтернет-товариства в цілому та для благодійних і громадських цілей має на меті зменшення тягаря уряду та підвищення глобальної громадської заінтересованості у функціональній стабільності Інтернету, виконуючи й координуючи функції, пов’язані з технічним управлінням імен та адрес в Інтернеті,  система найменування та адресації в Інтернеті є громадським ресурсом, яким слід управляти в інтересах світової Інтернет-спільноти. Тобто, правовідносини щодо використання доменних імен не знаходяться під контролем держави.

Корпорація ICANN на основі рекомендацій Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) прийняла Єдину політику розгляду спорів стосовно доменних імен (The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) та Правила до Єдиної політики. UDRP встановлює правила розгляду доменних спорів стосовно доменних імен верхнього рівня. Однак доменна зона .ua не приєднана до UDRP, що унеможливлює застосування цієї альтернативної процедури у спорах, пов’язаних із неправомірним використанням торговельних марок у доменних іменах в зоні .UA.

На жаль, судовий розгляд залишається найпоширенішим видом вирішення такого роду спорів. Наразі в Україні спори, пов’язані із порушенням прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменних іменах, розглядаються судами України відповідно до їхньої юрисдикції.

Спори про доменні імена найчастіше виникають із приводу захисту прав на торговельну марку та комерційне найменування.

При цьому доводити, що хтось незаконно використовує в доменному імені комерційне найменування іншої особи, може бути зручнішим, адже право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту його першого використання та охороняється без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Однак у такому разі суд може вимагати доведення того, що особа, яка вважає, що її права порушено, дійсно використовує таке комерційне найменування