просп. Валерія Лобановського, 119 Х, Київ, Україна

(050) 836 64 96; (067) 928 68 60 ip@damas.ua Русский English

Винагорода за службові твори

Винагорода за твори, створені у зв’язку з виконанням службових обов’язків

Значна кількість творів створюється авторами в порядку виконання ними своїх службових обов’язків. У зв’язку з цим, питання про надання службовим творам особливого правового режиму приділяють особливу увагу як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Відповідно до законодавства України, службовий твір – це твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.

Однак, як передбачено судовою практикою, виплата працівникові заробітної плати не є тотожною виплаті йому авторської винагороди за створений твір у зв’язку з виконанням трудового договору. Оскільки заробітна плата – це винагорода за виконану роботу залежно від певних умов, а авторська винагорода – це всі види винагород або компенсацій, що виплачуються авторам за використання їх творів, які охороняються в межах, встановлених авторським правом.

Якщо твір створено в порядку виконання працівником трудового договору (контракту) та в межах строку його дії під час виконання службових обов’язків та за службовим завданням роботодавця, то особисті немайнові права автора твору належать працівникові, так як за Законом, вони не передаються по своїй природі.

До особистих немайнових прав автора належать:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

Майнові права на об’єкт авторського права і (або) суміжних прав, створені у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором (частина друга статті 429 ЦК).

Якщо в трудовому або цивільно-правовому договорі між працівником і роботодавцем (юридичною або фізичною особою, де або в якої він працює) не передбачений інший порядок здійснення майнових прав на створений зазначений об’єкт, то вони мають спільні права як на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, так і на використання такого об’єкта. Порядок здійснення майнових прав на такий об’єкт може бути врегульовано цивільно-правовим договором. Саме тому рекомендується враховувати питання авторської винагороди і розділення прав одразу в трудовому договорі чи обов’язково складати додатковий документ про передання майнових прав на твір, щоб у майбутньому уникнути можливих розглядів.