просп. Валерія Лобановського, 119 Х, Київ, Україна

(050) 836 64 96; (067) 928 68 60 ip@damas.ua Русский English

Ліцензія на використання ОІВ

Відповідно до частини другої статті 1108 ЦК України ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ОПІВ) може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Законодавство не містить будь-яких вказівок щодо особливостей оформлення та змісту ліцензії як окремого договору або в складі ліцензійного договору.

Проте в будь-якому випадку ліцензії видаються на умовах, про які домовились сторони. Як правило, в ліцензії визначається територія, на яку вона поширюється, терміни її дії, спосіб використання наданих прав. Зазначені умови слід віднести до істотних умов ліцензії. їх визначення надає ліцензіару можливість виробити стратегію використання об’єкта права інтелектуальної власності з найкращим для себе ефектом.

Ліцензії можуть видаватися на платній або безоплатній основі, що також повинно бути визначено в угоді сторін. Спосіб платежу вибирають сторони на свій розсуд. Законодавство не містить з цього приводу будь-яких рекомендацій.

Виходячи з практики, що склалася основними формами ліцензійних платежів є: роялті – періодичні відрахування від доходу покупця в період дії ліцензії, сума яких визначається в залежності від економічних результатів використання предмета ліцензії (відсоток від отриманої ліцензіатом прибутку або обсягу продажів інноваційної продукції); паушальний платіж – одноразовий платіж; гонорар – грошова винагорода за послуги, які надав ліцензіар, яка визначена у вигляді певної грошової суми.

Обсяг переданих прав, передбачених ліцензією на використання ОПІВ, залежить від обраного виду ліцензії. За умовами, що характеризують зміст переданих прав, розрізняють виняткову, одиничну і невиключну ліцензії. Можуть бути й інші ліцензії, зміст яких не суперечить чинному законодавству.

Таким чином, стаття 1 108 ГК України не містить вичерпного переліку видів ліцензій. Разом з тим законодавство встановлює вимоги щодо інших ліцензій, крім тих, які визначені в статті 1108 ЦК України: вони не повинні суперечити чинному законодавству. Це означає, що сторони мають право укласти договір (ліцензія визначена в ст. 1107 ЦК України як договір), який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства (частина перша ст. 6 ЦК України). Крім цього, в даному випадку слід враховувати вимоги законодавства щодо меж здійснення цивільних прав.

Наприклад, згідно зі ст. 13 ГК України особою здійснюються цивільні права в рамках, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа повинна утримуватися від дій, які могли порушувати права інших осіб, завдати їм шкоди, а також шкоди довкіллю чи культурній спадщині. Не допускається використання цивільних прав із метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція. При здійсненні цивільних прав особа повинна дотримуватися моральних засад.