просп. Валерія Лобановського, 119 Х, Київ, Україна

(050) 836 64 96; (067) 928 68 60 ip@damas.ua Русский English

Мадридська система

Мадридська система міжнародної реєстрації знаків включає Мадридська угодe про міжнародну реєстрацію торгових марок (Угода) і Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торгових марок (Протокол).

Мадридська система може бути використана тільки юридичною або фізичною особою, яка має дійсне і ефективне промислове або торговельне підприємство на території країни-учасниці або є громадянином країни-учасниці Угоди або Протоколу або має постійне місце проживання на її території.

Міжнародна реєстрація знака ґрунтується на національній заявці (базова заявка), поданої до Відомства Договірної сторони, або на державну реєстрацію (базова реєстрація), здійсненої цим Відомством.

Відомство Договірної сторони (країни або організації-учасниці Мадридської спілки), до якої була подана базова заявка або яка здійснило базову реєстрацію називається Відомством походження.

У заявці на міжнародну реєстрацію знака можуть бути зазначені одна або кілька Договірних сторін, на території яких заявник бажає одержати правову охорону знака.

При цьому Договірна сторона, в Відомство якої була подана базова заявка або Відомство якої здійснило базову реєстрацію, до переліку зазначених країн не включаєтся. Заявка на міжнародну реєстрацію повинна бути представлена Міжнародному бюро ВОІВ через Відомство походження.

Якщо заявка на міжнародну реєстрацію знака відповідає всім вимогам, встановленим Угодою, Протоколом та Загальними правилами до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди (Common Regulations under the Madrid Agreemeni Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relation to the Agreement) (Загальні правила), Міжнародне бюро ВОІВ вносить у Міжнародний реєстр відомості про знак, здійснює про це публікацію в своєму бюлетені “Gazette de l’OMPI, Les Marks Internationalles / WIPO Gazette of International Marks” (Бюлетень ВОІВ), направляє власнику сертифікат про міжнародної реєстрації знака та відповідне повідомлення про заявку в Відомство кожної зазначеної в заявці Договірної сторони.

Кожне Відомство зазначеної в заявці Договірної Сторони (Відомство зазначеної сторони) проводить експертизу знака відповідно до свого законодавства (національного або регіонального), проте в терміни, встановлені Угодою або Протоколом. За результатами проведення експертизи Відомство зазначеної сторони може надати правову охорону знака на території Договірної сторони або відмовити в наданні такої охорони. Рішення Відомства зазначеної сторони направляється до Міжнародного бюро ВОІВ, яке в свою чергу пересилає його власнику міжнародної реєстрації або його представнику.

Якщо в Міжнародне бюро ВОІВ від відомств зазначених сторін не надійде повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака протягом встановленого для такої дії терміну, охорона знака в кожній зазначеній Договірної стороні буде такою ж, якби знак був зареєстрований Відомством Договірної сторони за національною процедурою. Термін для надання Відомством зазначеної сторони повідомлення про відмову, як правило, становить 12 місяців. Однак, відповідно до Протоколу, Договірна сторона може заявити, що цей термін по відношенню до цієї Договірної стороні має бути 18 місяців (в разі, якщо відмова ґрунтується на запереченні третьої особи).

Протягом п’яти років від дати міжнародної реєстрації така реєстрація залишається залежною від базової заявки або базової реєстрації знака, який є об’єктом міжнародної реєстрації (так званий принцип «центральної атаки»). Тобто, наприклад, якщо протягом зазначеного строку дія базової реєстрації буде припинено або базова заявка буде відкликана в порядку, встановленому національним законодавством, то буде призупинено дію і міжнародної реєстрації, підставою для подання якої була така базова реєстрація або заявка.

Після закінчення п’ятирічного терміну міжнародна реєстрація стає незалежною як від базової реєстрації, так і від базової заявки.

Дія міжнародної реєстрації може підтримуватися протягом необмеженого часу шляхом сплати встановленого мита кожні десять років.