просп. Валерія Лобановського, 119 Х, Київ, Україна

(050) 836 64 96; (067) 928 68 60 ip@damas.ua Русский English

Примусова ліцензія

На динаміку розробки інновацій, інтенсивність і ефективність інноваційного процесу негативно впливає пасивна поведінка правовласників. З метою подолання інертності правовласників, яка призводить до невикористання або неналежного використання об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок), законодавство України передбачає видачу примусової ліцензії на їхнє використання. Порядок надання примусової ліцензії визначається законодавством і може бути реалізовано в адміністративному або судовому порядку (див. Ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і ст. 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Адміністративний порядок застосовується, якщо цього вимагають інтереси суспільства і інтереси національної безпеки. У цьому випадку Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту в разі, якщо останній безпідставно відмовив зазначеній особі у видачі ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).

При цьому дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин. Обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу. Дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) іншим особам. Право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання. Використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

Про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі) власнику патенту надсилається повідомлення. Дозвіл на використання анулюється, якщо припиняють діяти обставини, за яких його видано. Власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі). Усе це зазначено в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) або зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» від 14 січня 2004 № 8.

Судовий порядок застосовується, якщо об’єкт права інтелектуальної власності не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання об’єкта права інтелектуальної власності було припинено. У цьому випадку будь-яка особа, що має бажання і виявляє готовність використовувати об’єкт права інтелектуальної власності, в разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання об’єкт об’єкта права інтелектуальної власності.

Якщо правовласник не доведе, що факт невикористання об’єкта права інтелектуальної власності зумовлений поважними причинами, суд приймає рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання об’єкта права інтелектуальної власності з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди. Фактично укладається ліцензійний договір, але його умови визначають не сторони, а суд.

Для надання примусової ліцензії обов’язкова наявність двох умов:

– Невикористання або недостатнє використання без поважних причин об’єкта права інтелектуальної власності протягом трьох років;

– Відмова правовласника добровільно укласти ліцензійний договір. Однак у всіх випадках примусової ліцензії особа, яка отримала право на використання об’єкта права інтелектуальної власності, не має права давати дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності іншій особі і не має права видавати субліцензії.