просп. Валерія Лобановського, 119 Х, Київ, Україна

(050) 836 64 96; (067) 928 68 60 ip@damas.ua Русский English

Захист географічних зазнань

Міжнародні угоди, що передбачають захист географічних зазнань

Ряд угод, адміністративні функції яких виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), передбачають охорону географічних зазначень. Головними з них є Паризька конвенція з охорони промислової власності, Мадридська угода про санкції за неправдиві або такі, що вводять в оману, зазначення походження товарів, Лісабонська угода про охорону найменувань місць походження і їхньої міжнародної реєстрації. В рамках Постійного комітету із законодавства про торговельні марки, промислові зразки та географічні зазначення, в роботі якого беруть участь держави-члени ВОІВ і інші зацікавлені організації, ВОІВ досліджує нові шляхи вдосконалення міжнародної охорони географічних зазначень.

Крім цього статті 22-24 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) регулюють міжнародну охорону географічних зазначень у рамках Світової організації торгівлі (СОТ).

Термінологія, що традиційно застосовується в міжнародних договорах про географічні зазначення, адміністративні функції яких виконує ВОІВ, ділиться на «зазначення походження», «найменування місць походження» і «географічні зазначення».

Термін «зазначення походження» використовується в статтях 1 (2) і 10 Паризької конвенції і в тексті Мадридської угоди. Однак ні в одному з них немає визначення «зазначення походження». Разом із тим стаття 1 (1) Мадридської угоди містить положення, яке пояснює, що мається на увазі під цим терміном: «Всякий товар, маркований помилковим або неправдивим позначенням, яке прямо або побічно вказує на країну або місце походження цього товару, будь-яку з країн, до яких застосовується ця Угода, або місце, розташоване в будь-який із цих країн, підлягає арешту при ввезенні в кожну зі згаданих країн».

Тобто, зазначення походження може бути визначено як вказівку з посиланням на певну країну або місце в цій країні, яка природно є країною або місцем походження товару. Це визначення не пов’язано з іншими особливими якостями або характеристиками товару, щодо якого використовується будь-яке зазначення походження.

Важливо розуміти, що зазначення походження стосується географічного місця, з якого походить товар, і не стосується особи, яка цей товар пропонує. Прикладами зазначення походження в цьому випадку може бути згадка на товар назви країни або таких вказівок, як «Виготовлено в … ».

 

Термін «географічне зазначення» є відносно новим терміном. У своєму доробку ВОІВ визначає, що цей термін призначений для використання в найбільш широкому, наскільки це можливо, сенсі.

На законодавчому рівні визначення терміну «географічне зазначення» наведено, зокрема, в Угоді ТРІПС: «Для цілей цієї Угоди географічні зазначення – це позначення, які визначають товар як такий, що походить із території члена, регіону або місцевості на цій території, де певна якість, репутація або інші характеристики товару значною мірою пов’язані з його географічним походженням».

Термін «найменування місця походження» визначено в статті 2 (1) Лісабонської угоди: «Для цілей цієї Угоди під найменуванням місця походження розуміється географічна назва країни, району або місцевості, що використовується для позначення товару, що походить звідти, якість і властивості якого визначаються виключно або головним чином географічним середовищем, включаючи природні та людські фактори».

Згідно з цим визначенням найменування місця походження можна вважати особливим видом географічного зазначення, оскільки товар, для якого використовується найменування місця походження, повинен мати якість і особливості, зумовлені виключно або головним чином його походженням. Прикладами охоронюваних найменувань місць походження, є «Bordeaux» для вина, «Noix de Grenoble» для горіхів, «Tequila» для міцних напоїв або «Jaffа» для апельсинів.

Таким чином, відповідно до наведеної термінології між зазначенням походження, географічним зазначенням та найменуванням місця походження як особливим видом географічного зазначення існує відмінність.

Зазначення походження означає будь-який вираз або позначення для вказівки на те, що товар походить із країни, району або певної місцевості.

Найменування місця походження означає географічну назву країни, району або певної місцевості, яка служить для позначення товару, що походить із цієї країни, району або місцевості і якість та властивості якого визначаються виключно або головним чином цієї географічної середовищем, включаючи природні умови і людські фактори.

Інакше кажучи, використання найменування місця походження вимагає якісного зв’язку між товаром і місцем його виготовлення. Цей якісний зв’язок проявляється в певних властивостях товару, які виключно або головним чином приписуються географічним походженням – кліматі, ґрунті, ландшафті або традиційних способах виробництва. У той час як використання зазначення походження на товар залежить тільки від того, походить цей товар із місцевості, назву якої застосовано як зазначення походження.

Крім того, Лісабонський договір вимагає, щоб якість і особливості такого товару були зумовлені виключно або головним чином географічним середовищем, включаючи природні та людські фактори. Угода ТРІПС охоплює товари, які мають певну якість, репутацію або інші характеристики, зумовлені головним чином їхнім географічним походженням.

Іншими словами, «просте» зазначення походження не відноситься до поняття географічного зазначення, яке використовується в Угоді ТРІПС. Водночас у зазначеному визначенні зроблена спроба врахувати всі існуючі форми охорони географічних зазначень, використовуючи термін у його найширшому сенсі.