просп. Валерія Лобановського, 119 Х, Київ, Україна

(050) 836 64 96; (067) 928 68 60 ip@damas.ua Русский English

Інші види ліценцій

Пакетна, обов’язкова і перехресна ліцензія

Світова практика виробила й інші види ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності. Наприклад, пакетна ліцензія містить нову і застарілу технології з метою збільшення вартості ліцензії, що не виключає можливості передачі права на використання кількох актуальних об’єктів права інтелектуальної власності, пов’язаних між собою.

Ще одним видом ліцензії є комплексна ліцензія: ліцензіат отримує право на використання результатів науково-технічної творчості або комерційних позначень, права на які засвідчені охоронними документами (патентами або свідоцтвами) і не засвідчені (різні види ноу-хау).

Існують так звані обов’язкові ліцензії. Правовласник зобов’язаний надати ліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності правовласника пізніше виданого охоронного документа, якщо об’єкт права інтелектуальної власності останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав першого власника прав.

Обов’язкова ліцензія видається в разі, коли використання об’єкта права інтелектуальної власності правовласником неможливо внаслідок того, що в цьому об’єкті використовується об’єкт права інтелектуальної власності, права на який належать першому правовласнику.

У цьому випадку власник охоронного документа, який був виданий пізніше, має право вимагати від власника раніше виданого охоронного документа надання дозволу на використання його об’єкта права інтелектуальної власності на договірних умовах. Те ж саме стосується й іншої ситуації, якщо правовласник пізніше виданого охоронного документа удосконалив об’єкт права інтелектуальної власності правовласника раніше виданого охоронного документа (ч. 2 ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та частину другу ст. 23 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Світовій практиці відома і так звана перехресна ліцензія, яка передбачає взаємне надання прав на використання об’єктів ліцензування. Як правило, вона використовується у випадках, коли партнери не можуть не порушувати права одне одного, а також при високих податках на ліцензійну винагороду.

Однак необхідно враховувати, що якщо умови перехресних ліцензій приймають стан винятковості або монопольного становища на ринку, це може потрапити під антимонопольне законодавство, яке має свої особливості в різних країнах. Перехресна ліцензія має значні переваги, а саме: дозволяє компанії отримувати прибуток від запатентованої технології партнера, розвиваючи свободу бізнесу, і надавати споживачам кращу, якісну продукцію. У той же час перехресне ліцензування може мати і негативні наслідки, коли одна з технологій (того, хто передавав) є перспективнішою за іншу.